Αίτηση Πτήσης

Ζητήστε μια πτήση

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, μπορείτε να ζητήσετε επείγουσα πτήση τσάρτερ με ελικόπτερο ή αεροπλάνο. Μόλις συμπληρώσετε και αποστείλετε την αίτηση, ένας από τους εκπροσώπους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάθε αίτηση διεκπεραιώνεται και αναλύεται από τους αεροπορικούς μας συμβούλους.

Οι πληροφορίες σας ζητούνται για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δεν θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

* αν η πτήση σας είναι στις επόμενες 24 ώρες παρακαλούμε καλέστε το +30 210 9967870

Αίτηση Πτήσης Έκτακτης Ανάγκης

Ημερομηνίες άφιξης & αναχώρισης

Αριθμός ασθενών :

Τύπος περιστατικού :

Από :

Πόλη :

Χώρα :

Πρός :

Πόλη :

Χώρα :

Νοσοκομείο προορισμού :

Ημερομηνία αναχώρισης :

Ώρα αναχώρισης :

Τρόπος πλήρωμής :

Λοιπές πληροφορίες

Μπορεί ο ασθενής να πετάξει :
ΝαιΌχι

Μπορεί ο ασθενής να περπατήσει :
ΝαιΌχι

Απαιτείται ιατρός πτήσης :
ΝαιΌχι

Θα συνοδεύει ο προωσπικός ιατρός του ασθενή :
ΝαιΌχι

Όνομα ιατρού

Τηλέφωνο ιατρού

Εξοπλισμός που μπορεί να χρειαστεί (ICU, oxygen, etc) παρακαλουμε περιγράψτε :

Αριθμός ατόμων που θα συνοδεύουν τον ασθενή :

Θα μεριμνήσετε εσείς για μεταφορά στο αεροσκάφος (π.χ. ασθενοφόρο);
ΝαιΌχι

Θα μεριμνήσετε εσείς ανταπόκριση ασθενοφόρου με το αεροσκάφος;
ΝαιΌχι

Προσωπικές πληροφορίες

Όνομα* :

Email* :

Τηλέφωνο :

Εταιρεία :

Λοιπές ανάγκες :

Παρακαλούμε τοποθετήστε τον κώδικα που βλέπετε παρακάτω :

Όχιte : Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάθε αίτηση αναλύεται και διεκπεραιώνεται από τους αεροπορικούς μας συβμούλους.
Οι πληροφορίες σας ζητούνται για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Δεν θα παραδώσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

* αν η πτήση σας είναι στις επόμενες 24 ώρες παρακαλούμε καλέστε το +30 210 9967870


You can read the policy here

FLIGHT REQUEST