Πού Πετάμε

Προς και απο Ευρωπαικούς Προορισμούς

Πόσο κοστίζει μια αεροδιακομιδή στην Ευρώπη;

Το ακριβές ποσό που θα πληρώσετε για ένα αεροασθενοφόρο στη Γηραιά Ήπειρο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

Ο τύπος και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών
Ο αριθμός των ιατρών που απαιτείται
Ο προορισμός σας και η απόσταση της πτήσης
Τα τέλη προσγείωσης αερολιμένα
Η απόσταση που χρειάζεται να καλύψουν τα ασθενοφόρα και αεροασθενοφόρα
Ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που συνοδεύουν τον ασθενή

Τι περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες αερομεταφοράς

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκού επιπέδου, υπηρεσία αεροδιακομιδής ασθενών. Αναγνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεστε επιπλέον άγχος σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας, φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας, όπως:

Μεταφορά του ασθενή από τον νοσοκομειακό του θάλαμο, οπουδήποτε στην Ευρώπη.
Περισυλλογή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και μεταφράσή του, αν χρειαστεί.
Προετοιμασία για τη μεταφορά ασθενούς από το ασθενοφόρο εδάφους στα πλήρως εξοπλισμένα ιατρικά αεροσκάφη μας.
Παροχή υψηλά εκπαιδευμένων ιατρών για να συνοδεύσουν τον ασθενή στον προορισμό του.
Οργάνωση της εισαγωγής του ασθενούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στη χώρα προορισμού.
Μεταφορά του ασθενούς από το αεροσκάφος στο νοσοκομείο προορισμού από ασθενοφόρο εδάφους.

Πόσο κοστίζει μια αεροδιακομιδή από/πρός τη Μέση Ανατολή;

Το ακριβές ποσό που θα πληρώσετε για ένα αεροασθενοφόρο στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

Ο τύπος και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών
Ο αριθμός των ιατρών που απαιτείται
Ο προορισμός σας και η απόσταση της πτήσης
Τα τέλη προσγείωσης αερολιμένα
Η απόσταση που χρειάζεται να καλύψουν τα ασθενοφόρα και αεροασθενοφόρα
Ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που συνοδεύουν τον ασθενή

Τι περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες αερομεταφοράς

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκού επιπέδου, υπηρεσία αεροδιακομιδής ασθενών. Αναγνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεστε επιπλέον άγχος σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας, φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας, όπως:

Μεταφορά του ασθενή από τον νοσοκομειακό του θάλαμο, οπουδήποτε από και πρός τη Μέση Ανατολή.
Περισυλλογή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και μεταφράσή του, αν χρειαστεί.
Προετοιμασία για τη μεταφορά ασθενούς από το ασθενοφόρο εδάφους στα πλήρως εξοπλισμένα ιατρικά αεροσκάφη μας.
Παροχή υψηλά εκπαιδευμένων ιατρών για να συνοδεύσουν τον ασθενή στον προορισμό του.
Οργάνωση της εισαγωγής του ασθενούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στη χώρα προορισμού.
Μεταφορά του ασθενούς από το αεροσκάφος στο νοσοκομείο προορισμού από ασθενοφόρο εδάφους.

Προς και Απο Βορεια και Νοτια Αμερικη

Πόσο κοστίζει μια αεροδιακομιδή από/πρός την Αμερική;

Το ακριβές ποσό που θα πληρώσετε για ένα αεροασθενοφόρο από/ προς τη Βόρεια ή τη Νότια Αμερική εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

Ο τύπος και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών
Ο αριθμός των ιατρών που απαιτείται
Ο προορισμός σας και η απόσταση της πτήσης
Τα τέλη προσγείωσης αερολιμένα
Η απόσταση που χρειάζεται να καλύψουν τα ασθενοφόρα και αεροασθενοφόρα
Ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που συνοδεύουν τον ασθενή

Τι περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες αερομεταφοράς

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκού επιπέδου, υπηρεσία αεροδιακομιδής ασθενών. Αναγνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεστε επιπλέον άγχος σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας, φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας, όπως:

Μεταφορά του ασθενή από τον νοσοκομειακό του θάλαμο, οπουδήποτε από και πρός τη Βόρεια, ή Νότια Αμερική.
Περισυλλογή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και μεταφράσή του, αν χρειαστεί.
Προετοιμασία για τη μεταφορά ασθενούς από το ασθενοφόρο εδάφους στα πλήρως εξοπλισμένα ιατρικά αεροσκάφη μας.
Παροχή υψηλά εκπαιδευμένων ιατρών για να συνοδεύσουν τον ασθενή στον προορισμό του.
Οργάνωση της εισαγωγής του ασθενούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στη χώρα προορισμού.
Μεταφορά του ασθενούς από το αεροσκάφος στο νοσοκομείο προορισμού από ασθενοφόρο εδάφους.

Πόσο κοστίζει μια αεροδιακομιδή από/πρός την Αφρική ή την Ασία;

Το ακριβές ποσό που θα πληρώσετε για ένα αεροασθενοφόρο από/ προς την Αφρική ή την Ασία, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

Ο τύπος και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών
Ο αριθμός των ιατρών που απαιτείται
Ο προορισμός σας και η απόσταση της πτήσης
Τα τέλη προσγείωσης αερολιμένα
Η απόσταση που χρειάζεται να καλύψουν τα ασθενοφόρα και αεροασθενοφόρα
Ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που συνοδεύουν τον ασθενή

Τι περιλαμβάνεται

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκού επιπέδου, υπηρεσία αεροδιακομιδής ασθενών. Αναγνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεστε επιπλέον άγχος σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας, φροντίζουμε τα πάντα για λογαριασμό σας, όπως:

Μεταφορά του ασθενή από τον νοσοκομειακό του θάλαμο, οπουδήποτε από και πρός την Αφρική, ή την Ασία.
Περισυλλογή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και μεταφράσή του, αν χρειαστεί.
Προετοιμασία για τη μεταφορά ασθενούς από το ασθενοφόρο εδάφους στα πλήρως εξοπλισμένα ιατρικά αεροσκάφη μας.
Παροχή υψηλά εκπαιδευμένων ιατρών για να συνοδεύσουν τον ασθενή στον προορισμό του.
Οργάνωση της εισαγωγής του ασθενούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στη χώρα προορισμού.
Μεταφορά του ασθενούς από το αεροσκάφος στο νοσοκομείο προορισμού από ασθενοφόρο εδάφους.

FLIGHT REQUEST